Politică de confidențialitate

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR

Prezenta politica va oferă informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web si modul in care vor fi prelucrate de noi. Ne angajam sa va respectam confidențialitatea, respectând toate legile si reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Va rugam sa citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal si modul in care le vom trata.

 1. DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂȚII 

Operatorul de date este SC.GRUP ENERGY BISTRIȚA S.R.L., cu sediul social în Municipiul Bistrița, Strada.COMPOZITORILOR,Nr.63,Județul Bistrița-Năsăud, Cod poștal. 420159,RO, CUI 42399021, telefon +40 776 449 218

 1. TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL TEMEIURI ȘI SCOPURI

In procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) in legătura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresa poștala, adresa de e-mail, funcție, companie, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).  

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, in baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea: 

 1. 1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor 

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizam cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este sa va ajute sa aveți parte de o experiența de navigare îmbunătățita si, de asemenea, in scopuri de publicitate, pentru a va putea oferi un conținut individualizat si adaptat intereselor si preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, in măsura in care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a va oferi o experiența personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a înțelege modul in care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web si scopurile in care acestea sunt utilizate, precum si cu privire la posibilitățile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, va rugam sa consultați Politica noastră privind cookie-urile. 

In măsura in care nu sunteți de acord cu aceasta prelucrare nu veți putea utiliza site-ul nostru sau, după ca, nu va veți putea bucura de experiența completa de utilizare a acestuia.

 1. 2.Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcție, companie si orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza in cadrul corespondentei, pentru a va soluționa si a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, in funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

Scop: Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondenta electronica (e-mail) sau telefon

Temei legal: Prelucrarea are la baza un interes legitim, permițând-ne sa oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră. 

Dacă nu ne furnizați datele pentru acest scop, nu vom putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

 1. Comunicări de legate de oferte (newsletter) 

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele si serviciile noastre, oferte promoționale si pentru abonarea la buletinele informative. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri de marketing direct doar cu consimțământul dumneavoastră si prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul.

Cu toate acestea, in măsura in care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, in conformitate cu prevederile legale in vigoare care ne permit sa va transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim in acest sens; in acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră si ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, va vom oferi posibilitatea de a va opune acestei utilizări a adresei de e-mail (dezabonare)

Scop: informarea dumneavoastră cu privire la produsele si serviciile oferite de Societate

Temei legal: consimțământ sau, in situația in care ați achiziționat produsele/ serviciile noastre, interes legitim.

Daca nu ne furnizați datele dumneavoastră sau dacă va dezabonați, nu veți primit, in viitor comunicații comerciale (newsletter).

 1. 4  Furnizarea servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale

Pentru furnizarea serviciilor de trimiteri poștale, prelucram datele personale ale expeditorilor si ale destinatarilor. Aceste date includ nume, prenume, telefon, numele companiei (daca sunteți angajatul/reprezentantul unui client persoana juridica), tara de domiciliu, adresa completa, precum si e-mailul de facturare. In plus, oferim posibilitatea de a ne furniza si alte detalii referitoare la livrare. Scop: efectuarea trimiterilor poștale

Temei legal: executarea contractului încheiat cu dumneavoastră precum si executarea obligațiilor legale conform legislației care reglementează regimul trimiterilor poștale.

Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră si pe cele ale destinatarului, nu vom putea sa furnizam serviciile poștale.

 1. DESTINATARII DATELOR

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali.

Unii dintre aceștia sunt terțe parți care nu intenționează sa prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea in îndeplinirea sarcinilor sau in interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigura întreținere tehnica, auditori financiari sau juridici. 

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți si in următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competente in realizarea de inspecții si controale asupra activității si activelor Societății, care solicita Societății sa furnizeze informații, in virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urma (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecata; (iii) terți achizitori, in măsura in care activitatea Societății ar fi transferata, iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții. 

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

 1. a) In scopul navigării pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiza si de motoare de căutare pentru ca aceștia sa furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web

Google Analitic

Facebook  

Yahoo

Aftership

Zendesk

 1. b) Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru; 
 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

In contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate in străinătate către state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Va informam prin prezenta ca orice transfer realizat de Societate intra-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute in GDPR.

In cazul livrărilor internaționale, datele cu caracter personal aferente scopului menționat la pct. 2.4. sunt transferate către state care nu asigura o protecție adecvata prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceasta prelucrare este necesara pentru executarea contractului cu dumneavoastră. În măsura în care este posibil, Societatea va asigura securitatea datelor și respectarea drepturilor dumneavoastră prin contractele încheiate cu furnizorii de servicii externi care ne sprijină pentru livrarea internaționala a trimiterilor poștale.

 1. DURATA STOCĂRII 

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in același timp a cerințelor legale in vigoare. In cazul in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligație legala de a prelucra in continuare datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri, veți fi informați in mod corespunzător in acest sens. 

Estimam ca activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade: 2 luni  Navigarea pe site-ul web si utilizarea cookie-urilor: 1 luna 

Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră: 1 an 

Comunicări de marketing direct: pana la dezabonare

Odată ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimi zarea sau distrugerea acestora. 

 1. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI 

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate in aceasta Politica se refera exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrării este interzisa cu privire la copiii care nu au împlinit aceasta vârsta fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. In cazul in care, in ciuda eforturilor noastre rezonabile de 

prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observam faptul ca utilizatorii nu au împlinit vârsta menționata mai sus. 

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR 

Societatea va informează prin prezenta ca evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate. 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: 

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; 
 2. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permită operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, însă dumneavoastră nu doriți ca sa va ștergem datele cu caracter personal, ci sa restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apară un drept în instanța sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care sa verificam dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 
 3. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul in care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizata își retrage consimțământul si nu exista alt temei legal, (iii) persoana vizata își exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesara pentru conformarea cu legislația UE sau legislația romana sau (vi) datele au fost colectate în legătura cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplica cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 4. Dreptul de a va retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la baza consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate pana in momentul respectiv; 
 5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează pe aceasta in mod similar într-o maniera semnificativa; 
 6. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulara în care va aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; 
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o forma structurata, utilizata în mod curent si care poate fi citita automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract si se realizează prin mijloace automate; 
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a va adresa instanțelor de judecata competente. 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va încurajam sa adresați o solicitare in scris, datata si semnata sau în format electronic la următoarea adresa: Municipiul Bistrița, Strada.COMPOZITORILOR,Nr.63,Județul Bistrița-Năsăud, Cod poștal. 420159,RO.– SC.GRUP ENERGY BISTRIȚA S.R.L.sau prin e-mail la info@grupenergybistrita.ro De asemenea, în cazul în care doriți sa va retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusa în fiecare comunicare de marketing

 1. CONTACT 

Puteți adresa orice întrebare în legătura cu prezentul document către Societate care poate fi contactata folosind următoarele detalii de contract: info@grupenergybistrita.ro

 1. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ 

Aceasta Politica de Confidențialitate poate suferi modificări si poate fi actualizata de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate si se va asigura ca respectiva notificare este efectuata într-o maniera care asigura luarea acestora la cunoștința de către dumneavoastră, spre exemplu ferestre pop-op care apar atunci când accesați site-ul.

Deschide chat
Cu ce te putem ajuta?
Buna
Cu ce te putem ajuta?
Buna ziua! Cu ce va putem ajut